Nu ska vresrosen bort från trädgårdarna

av | 11 maj 2022

Vresrosen klassas sedan 2019 som främmande, invasiv art i vår natur. Den sprider sig snabbt speciellt på sandstränder i skärgården där den i värsta fall bildar ogenomträngliga taggiga bestånd på flera hektar. Sandsträndernas naturliga växtlighet blir lidande där vresrosen breder ut sig.

Vresrosen har spritt sig i naturen från odlade exemplar i trädgårdar och parker. Fåglar som äter av nyponen sprider fröna till nya växtplatser. Nypon som hamnar i vattnet flyter och kan transporteras långt bort och gro på nya stränder. Nya vresrosplantor kan dessutom växa upp från rötter eller frön som följer med då jord transporteras.

Det är viktigt att vresrosens spridning förhindras på alla tänkbara sätt. Från och med den 1 juni är det förbjudet att odla vresros även i hemträdgårdar. De buskar som finns ska avlägsnas och fortsatt bekämpning borde ske genom uttröttning. Det innebär att alla nya skott kapas 3–4 gånger under växtsäsongen. För att slutligt bli av med vresrosbuskar kan det krävas att uttröttningen pågår i några år.

På portalen vieraslajit.fi finns information om Solotalkot, där privatpersoner, grupper, föreningar och kommuner kan delta i bekämpningen och uppföljningen av vresrosen och andra främmande arter.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Storspiggen ökar, strömmingen minskar i antal

Storspiggen ökar, strömmingen minskar i antal

Ny prognos: Utsläppen från de finska skogarna ökade i fjol

Ny prognos: Utsläppen från de finska skogarna ökade i fjol

Majoriteten av finländarna oroar sig för klimatet

Majoriteten av finländarna oroar sig för klimatet