Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

av | 7 december 2022

Sekretariatet för FN-konventionen för biologisk mångfald (CBD) inledde sitt partsmöte på onsdagen den 7 december. Vi återpublicerar vår intervju med Matti Nummelin, ordförande för Finlands nationella kommitté i Internationella naturvårdsunionen IUCN, som kommenterade mötet i höstas.

1.Varför flyttades mötet från Kina till Kanada?

Mötet skulle ursprungligen hållas i Kunming i Kina redan under hösten 2020, men coronapandemin trasslade till planerna. Nästa försök att komma till skott i somras kapsejsade på grund av Kinas tuffa coronarestriktioner. Nu ordnas mötet vid CBD:s sekretariat i Montreal, Kanada den 7-19 december med Kina som ordförande. Jag tror inte att politiska orsaker ligger bakom beslutet att flytta mötet. Det är snarare pragmatiska skäl som fick CBD-sekretariatet att ändra sina planer.

2. Vilka är de största stötestenarna?

De största tvisterna handlar om finansieringen. Brasilien, Bolivia och en lång rad afrikanska stater kräver att det upprättas en ny fond för att finansiera det naturskydd som krävs för att slå vakt om artrikedomen. Enligt dessa länder är fonden Global Environment Facility otillräcklig för att stärka naturskyddet i låginkomstländer. Utöver detta har det varit svårt att få tillräcklig uppbackning för CBD:s målsättning att 30 procent av världens mark- och vattenområden ska skyddas. Ett tredje tvistefrö gäller äganderätten till så kallade gensekvensdata som innehåller information om olika arter.

3. Vilka stater är de besvärligaste förhandlingsparterna?

Det är framför allt Brasilien som stretar emot och motsätter sig en stor del av de mål som är på dagordningen. Under Luiz Inácio da Silvas tid som Brasiliens president lyckades vi till stora delar stoppa naturförlusten och skogsskövlingen i Amazonas, men efter att Jair Bolsonaro blev president har framstegen kommit på avvägar (Luiz Inácio da Silva blev återvald som Brasiliens president den 30 oktober 2022, redaktionens anmärkning).

4. Hur har Ryssland positionerat sig inför toppmötet?

President Vladimir Putin meddelade i fjol att Ryssland kan uppnå målet att skydda 30 procent av landets mark- och vattenområden. Den ukrainska delegationen påtalade på ett CBD-möte i juni att Rysslands anfallskrig har förstört över 900 ukrainska naturskyddsområden. Ryssland viftade bort kritiken genom att säga att CBD inte har mandat att uttala sig i frågan.

5. Har IUCN något inflytande på toppmötet?

Internationella naturvårdsunionen är utan tvekan en stark aktör med stort inflytande. Eftersom såväl stater som icke-statliga organisationer hör till IUCN har vi en gedigen trovärdighet. IUCN:s förteckning på rödlistade arter bygger på vetenskapliga inventeringar och jag har noterat att många delegater hänvisar till listan i sina uttalanden.

Foto: Sekretariatet för FN-konventionen för biologisk mångfald.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Ny kampanj ska främja vegetarisk kost

Ny kampanj ska främja vegetarisk kost

Gäddan på tillbakagång i stora delar av Östersjön

Gäddan på tillbakagång i stora delar av Östersjön

Sitra kräver större fokus på minusutsläpp

Sitra kräver större fokus på minusutsläpp