Jaktföreningar beskriver djur som exploaterbara resurser

av | 5 januari 2024

Björn i Finnmark. Foto: Stein Valkoinen

Jaktföreningar i Finland och Storbritannien beskriver i huvudsak de fysiska egenskaperna hos vilda djur på sina webbsidor samtidigt som djurens medvetenhet och känslor nonchaleras. Det framgår av en ny forskningsrapport vid Åbo universitet.

Forskarna Jenna Aarnio och Elisa Aaltola har granskat de verbala beskrivningarna av vilda djur på fyra sajter som upprätthålls av jaktföreningar i Finland och Storbritannien. Enligt filosoferna Aarnio och Aaltola har det verbala upplägget fatala moraliska konsekvenser.

”Grunden för all lagstiftning som berör djurens rättigheter beaktar djurens förmåga att känna och uttrycka känslor. Forskningen visar att djuren är medvetna och känsliga varelser som kan känna smärta och lidande”, säger Aaltola

Forskarna kom fram till att jaktföreningarna beskriver vilda djur som organismer, representanter för generiska kategorier och som resurser som kan utnyttjas av människan. Djurens kognitiva förmågor och sensibilitet utelämnas däremot nästan helt och hållet, skriver Åbo universitet i ett pressmeddelande.

”Jaktföreningarna verkar delta i en så kallad dementalisering där man underskattar eller förnekar djurens sensibilitet. Det känns lättare för människan att äta djur om man inte tänker på djurens kognitiva förmågor”, säger Aaltola.

Enligt forskarna är diskrepansen mellan vetenskaplig kunskap och jaktföreningarnas deskriptiva texter uppenbar. Aaltola och Aarnio anser att beskrivningarna tjänar ett strategiskt syfte där jaktföreningarna medvetet förbiser moraliska kriterier.

”Det här sättet att resonera leder till ett synsätt där djuren ur ett moraliskt perspektiv inte uppfattas som värdefulla individer, vars välbefinnande har någon betydelse. Av samma anledning behövs det inget moraliskt berättigande för att döda djuren”, säger Aarnio.

Forskarna betraktar jaktföreningarnas verbala stil som en bromskloss för en samhällelig debatt om djurens rättigheter.

”Jaktföreningarna har ett stort inflytande i allt beslutsfattande som berör vilda djur. Det vore därför viktigt att organisationerna skulle erbjuda faktabaserad och etiskt hållbar information på sina webbsidor”, säger Aaltola.

Sammanlagt 152 björnar sköts i Finland i fjol, uppger Viltcentralen. Enligt en ny vetenskaplig rapport vid Åbo universitet beskriver jaktföreningarna djuren endast som resurser som ska utnyttjas. Foto: Stein Valkoinen

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

WWF: Finland hör till världens mest överkonsumerande nationer

WWF: Finland hör till världens mest överkonsumerande nationer

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

Människans framfart hotar fågelbestånden

Människans framfart hotar fågelbestånden