Gråsälen magrar i Östersjön

av | 22 september 2022

Allt fler svenska forskare rapporterar om magrande gråsälar, vilket i sin tur antas bero på sviktande strömmingsbestånd.

Yrkesfiskare i Gävleborg har påträffat svältande gråsälar som är i så dåligt skick att de inte byter päls inför vintern, skriver Fiskejournalen.

En gråsäl har i normala fall ett skyddande späcklager på cirka fem centimeter. De sälar som har undersökts av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet har endast hälften så tjockt lager, vilket innebär att det blir svårt för dessa sälar att klara vintern.

Enligt Sara Persson, veterinär på Naturhistoriska riksmuseet, har tjockleken på gråsälarnas späcklager minskat sedan 2000-talet. Naturhistoriska riksmuseet har forskat i frågan sedan 1970-talet.

Tillgången på sälens stapelföda sill och strömming har minskat drastiskt i Östersjön de senaste åren. Naturresursinstitutet i Finland rapporterade nyligen om kraftigt minskade fångster av strömming i fjol.

Fiskejournalen antar att kollapsen av strömmingsbestånden beror på ”supertrålarnas hämningslösa rovdrift på strömming”, men Havs- och vattenmyndigheten antar att klimatförändringen också kan stå bakom strömmingens tillbakagång.

WWF varnade nyligen för att strömmingsfisket har lett till att att ”andelen lek- och könsmogen strömming ligger under gränsvärdet”, skriver Natursidan.

Havs- och vattenmyndigheten i Sverige planerar nu ett forskningsprojekt som flyttar trålgränsen längre ut från kusten under en begränsad tid för att komma underfund med trålningens inverkan på strömmingsbeståndet.

Foto: Lucc77 / Wikimedia Commons

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

HBL-junior