Genombrott i klimatförhandlingarna

av | 18 november 2022

EU gjorde en helomvändning i klimatförhandlingarna i Egypten sent på torsdagskvällen efter att EU:s klimatchef Frans Timmermans gav grönt ljus för en ny fond som ska finansiera klimatanpassande åtgärder i låginkomstländer, skriver nyhetsbyrån Bloomberg News.

Den tilltänkta fonden för förlust och skada (Loss and Damage Fund) erbjuder finansiering för så kallade sårbara länder som drabbas hårt av klimatförändringen. Ett villkor för EU:s finansiering är att de berörda länderna förbinder sig att avveckla förbränningen av fossila bränslen såsom olja, gas och stenkol.

Pengarna ska bland annat stärka utvecklingsländernas kapacitet att hantera extrema väderfenomen som till exempel översvämningar, orkaner och torka som har ett samband med klimatförändringens följder.

Enligt Timmermans är EU:s giv en reaktion på G77-gruppens krav att grunda fonden. Kravet har varit en stötesten under klimatförhandlingarna i Sharm el-Sheikh, uppger The Guardian.

Så sent som i onsdags motsatte sig EU fonden med motiveringen att Kina inte vill dra sitt ekonomiska strå till stacken. EU kräver fortfarande att Kina, Brasilien och Indien, som står för en stor del av de globala klimatutsläppen, deltar i finansieringen av den nya fonden.

”Det finns en del länder som har större bruttonationalprodukt än många EU-länder, men trots det hänvisar dessa länder till sin status som utvecklingsland”, säger chefsförhandlare Outi Honkatukia på Miljöministeriet till Yle.

Kina klassas fortfarande som ett utvecklingsland i Parisavtalet, trots att landet står för de största klimatutsläppen i världen.

Klimatförhandlingarna skulle ursprungligen avslutas på fredagen den 18 november, men armbrytningen om ett nytt avtal väntas pågå under helgen och dra ut på tiden.

Foto: UNFCCC / Kiara Worth / FN:s klimatförhandlingar i Sharma el-Sheikh har präglats av en lång rad demonstrationer.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse