Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

av | 28 september 2022

Det enorma utsläppet av naturgas från gasledningarna Nordstream 1 och 2 i närheten av Bornholm har ödesdigra konsekvenser för den marina miljön i Östersjön. Det säger forskaren Thomas Dahlgren vid Göteborgs universitet.

”Vi vet att naturgas i höga koncentrationer är giftigt för fiskar. I det här området är det Östersjötorsken som är i riskzonen, men troligen påverkar det fler arter”, säger Thomas Dahlgren i ett pressmeddelande.

Omfattningen av utsläppet är tills vidare oklart. Enligt forskaren Andrew Baxter vid Environmental Defense Fund kan utsläppet motsvara cirka 1,5 procent av Rysslands årliga metanutsläpp från gas- och oljeutvinningen.

”Metangasen löser sig i vattnet, det är då det blir farligt för det marina livet om koncentrationerna är höga. Mindre metanläckor förekommer naturligt och är inte farligt. Om det är ett stort utsläpp under högt tryck så stiger mycket av gasen som bubblor till vattenytan”, säger Dahlgren.

Christian Stranne, biträdande lektor vid Stockholms universitet, understryker att havsdjupet är avgörande med tanke på läckagets miljöeffekter.

”Om det ligger djupt, cirka 100 meter, så kan man räkna med att mikroorganismer kommer äta upp det mesta av gasen. Men ligger det grundare, till exempel på 20 meters djup, så kommer det mesta hamna i atmosfären”, säger Stranne i en intervju för SVT.

Gasutsläppet vid Nordstream kommer att utöka regionens klimatpåverkan.

”Metan är en av de värsta växthusgaserna som finns. Det bidrar till klimatförändringarna. Men gasen bryts ner efter några år, till skillnad från koldioxid”, säger Dahlgren.

Utöver detta finns det också brand- och explosionsrisker som är förbundna med läckaget.

De svenska och danska regeringarna bedömer att ett sabotage ligger bakom läckaget.

Foto: Philfaebuckie / Wikimedia Commons. Bilden visar anläggningen av Nordstreams gasledning vid den svenska kusten 2011.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse