Finland tredje bäst på ny vindkraft i Europa

av | 28 februari 2023

I Finland byggdes år 2022 rekordmånga vindkraftverk. Kapaciteten ökade med 2,4 gigawatt (GW). Det gav Finland en tredjeplats bland Europas länder enligt den europeiska vindkraftföreningens WindEuropes statistik. Före oss låg Tyskland med 2,7 GW och Sverige med 2,4 GW. Efter Finland kom Frankrike (2,1 GW), Storbritannien (1,7 GW) och Spanien (1, 7 GW).

– Det är en positiv överraskning att Finland som legat långt efter i statistiken nu har gått upp bland de tre bästa under ett år med den nya kapaciteten markbunden vindkraft, säger Finlands vindkraftsförenings ordförande Anni Mikkonen.

Hon tillägger att vi i Finland fortfarande ligger efter övriga länder i fråga om totalkapacitet, men så småningom kommer vi i fatt de länder som tidigare byggt ut vindkraften.

I Finland täcktes 14 procent av landets elförbrukning med vindkraft år 2022. Också i den här statistiken har Finlands position förbättrats. År 2021 låg Finland på 16 plats tillsammans med Polen och Estland. Nu ligger Finland på 10 plats.

Enligt WIndEuropes statistik byggdes vindkraftskapaciteten i Europa ut med 19 GW år 2022. Av detta var 87 procent vindkraft till lands och 13 procent till havs. Vindkraften täckte 17 procent av Europas elbehov under förra året.

Vindkraften kommer att fortsätta sin kraftiga tillväxt under kommande år, men för närvarande ser det ut som utbyggnaden inte blir rekordartad under 2023–2025.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Bioplaster påverkar fisk negativt 

Bioplaster påverkar fisk negativt