EU kompromissar om skogsbaserad biomassa

av | 16 september 2022

EU-parlamentet röstade på onsdagen för att också i fortsättningen klassificera förbränningen av skogsbaserad biomassa som förnybar energi. Omröstningen gällde en uppdatering av det så kallade förnybarhetsdirektivet.

Trots att EU-parlamentet gav grönt ljus för fortsatt förbränning av biomassa från skogar slår man nu fast att restprodukter från skogsavverkningar såsom rötter, stubbar, kvistar och grenar inte längre ska klassas som hållbara energikällor.

Kompromissen kan tolkas som en konflikt mellan energikrisens kortsiktiga målsättningar och klimatmålens långvariga syften. Enligt tidningen The Guardian varnar kampanjarbetare på flera miljöorganisationer ändå för att lagförslaget är “för lite, för sent”.

Enligt det förslag som ledamöterna röstade igenom ska det under en utfasningsperiod fram till 2030 fortfarande vara tillåtet att använda primär biomassa upp till ett tak som motsvarar ländernas genomsnittliga användning de senaste fem åren.

Restprodukter från skogsavverkningar ska inte längre klassas som hållbara bränslen för energiproduktion. Förslaget mjukar upp parlamentets ursprungliga skrivelse, som skulle ha satt ett totalt stopp för denna typ av biomassa för energiproduktion.

Den pågående energikrisen har ökat pressen inom EU att bli mer självförsörjande på energi, vilket har lett till ett ökande behov av alternativ till fossila bränslen.

EU-parlamentarikerna röstade för att 45 procent av EU:s energi ska vara förnybar senast år 2030. Biomassan, som förutom ved utgörs av organiska material såsom plantor och jordbruksavfall, står för närmare 60 procent av det som i dag klassas som förnybar energi i EU:s statistik.

“Att förbränna primär biomassa är definitivt inte det bästa sättet att använda biomassan, så det är inte någon idé att stödja det”, sade miljöutskottets ordförande Pascal Canfin i en intervju för tidningen Financial Times.

“Det är falskt att biomassa är kolneutralt. Det handlar om att använda kolförrådet från förra decenniet och bränna det nu”, tillade Canfin.

Förbränningen av skogsbiomassa och huruvida den kan kategoriseras som en förnybar energikälla har lett till en hätsk debatt bland forskare, beslutsfattare och aktivister på olika håll i världen. Många forskare varnar för att förbränningen av skogsbiomassa minskar på skogarnas biologiska mångfald och att det är tveksamt om förbränningen har önskvärda klimateffekter.

I fjol krävde över 500 forskare ett stopp för förbränningen av skogar för energiproduktion i en skrivelse som riktades till EU och en lång rad makthavare.

“Träd är mer värdefulla levande än döda, både för klimatet och den biologiska mångfalden”, menade forskarna.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

HBL-junior