Demonstration vid gotländsk cementfabrik

av | 26 augusti 2022

En grupp demonstranter protesterade på fredagen mot det svenska bolaget Cementas planer att fortsätta kalkbrytningen vid Slite på Gotland. Ett femtiotal finländska aktivister deltog i aktionen.

Cementa är Sveriges största cementtillverkare och bolaget står för cirka 4 procent av landets klimatutsläpp.

Nätverket Take Concrete Action reagerar på en juridisk tvist som har väckt stor uppmärksamhet i Sverige. Cementa fick i fjol avslag på sin ansökan om utökad kalkstensutvinning av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Enligt domslutet kunde Cementa inte påvisa att den planerade utbrytningen inte skulle skada grundvattnet. Den svenska riksdagen godkände trots det en undantagslag som tillåter Cementa att kringgå förbudet.

Beslutet om ett tillfälligt tillstånd att fortsätta kalkbrytningen har bemötts av högljudd kritik från både miljöorganisationer och juridiskt sakkunniga. Lagrådet, som har till uppgift att granska regeringens beslut, menar att det beviljade undantaget bryter mot grundlagen.

Gotland kännetecknas av höga naturvärden. Cementas verksamhet hotar flera unika arter och biotoper på Natura 2000-områden.

Demonstranterna och nätverket Take Concrete Action kräver att kalkbrytningen ersätts med andra byggmaterial och att Cementa satsar på effektiverad återvinning av betongkross.

Foto: Beyond Europe / Take Concrete Action

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse