Bioplaster påverkar fisk negativt 

av | 2 juni 2023

Enligt en studie från Göteborgs universitet påverkas biologiskt liv negativt av nedbrytbar plast. I studien observerade man abborrars förändrade beteende efter att de exponerats för nedbrytbar plast i fiskmaten under sex månaders tid. 

I studien matades fiskarna med mat som innehöll cirka två procent PLA-plast, som är den vanligaste bioplasten, tillverkad av sockerrör.   

Studiens resultat visade bland annat att abborrarna hade minskad rörelse efter att ha blivit exponerade för bioplaster. Man kunde observera att deras förmåga att bilda stim ändrades. Observationerna visade även att fiskarnas reaktionsförmåga ändrades då en fara uppenbarade sig. Fiskarna reagerade även mycket starkare än vanligt då de stötte på en artfrände.  

I studien användes den vanligaste bioplasten poly(L-lactid), PLA plast, som bland annat används i exempelvis engångsbestick.   

– Det är väldigt sällan som det görs toxikologiska försök med analyser av djurens beteende. Det vanliga är att man tittar på de fysiologiska förändringarna. Vi ser att det är något i PLA-plasten som ger en förändring hos fisken, men vi kan inte se vad, säger Azora König Kardgar, doktorand vid Göteborgs universitet.  

I studien testade forskarna även att mata abborrarna med partiklar av kaolin, vilket är en vit lera som används till produktionen av porslin. Forskarna lade till två procent kaolin i fiskmaten för att observera hur abborrarna påverkades. 

Fiskarna som matades med kaolin hade mindre beteendeförändringar än fiskarna som matades med PLA-plaster. Dock påverkades det manliga könshormonet av kaolin, och fiskarnas förmåga att hantera stress förändrades. 

– Vi ser att PLA inte är ofarligt för fiskarna, så det borde inte säljas in som ett miljövänligt alternativ till vanlig plast. Det borde betraktas som vanlig plast, säger Kardgar. 

 

Bildtext: Exponering för bioplaster ger upphov till beteendeförändringar hos abborrar. Foto Elenanoeva

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Puckellaxen tar över Tana älv

Puckellaxen tar över Tana älv

Surt hav skadar blåstången

Surt hav skadar blåstången

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk