Besvikelse efter pyrrhusseger i Sharm el-Sheikh

av | 21 november 2022

Flopp, besvikelse och fiasko. Så sammanfattar en lång rad klimatpolitiska experter saldot efter Förenta nationernas klimatmöte i Sharm el-Sheikh som avslutades i söndags.

Miljöminister Maria Ohisalo (Gröna) anser att ambitionsnivån var alltför låg på mötet. Hon är mycket besviken över söndagens överenskommelse.

”Klimatkrisen fortgår, men vissa länder saknar viljan att arbeta vidare för att påskynda utsläppsminskningarna. Då utsläppen inte minskar tillräckligt snabbt ökar behovet av anpassning och de skador som orsakas av klimatförändringarna avsevärt”, säger Ohisalo i ett pressmeddelande.

Den ikoniska klimataktivisten Greta Thunberg var inne på samma spår. ”Utan bindande utfästelser om snabba och omedelbara reduktioner av växthusgaser har världen inte en chans att klara målet på 1,5 graders uppvärmning, vilket kommer att riskera otaliga människoliv”, skriver Thunberg på Twitter.

Klimatmötet i Sharm el-Sheikh lyckades inte heller enas om hur och när avvecklingen av fossila bränslen ska ske.

Enligt klimatexperterna Oras Tynkkynen och Tuuli Hietaniemi på Sitra blev klimatmötets giv mager. Förhandlingsresultatets största förtjänst är enligt dem överenskommelsen om att upprätta en ny klimatfond.

Den nya fonden för förlust och skada (Loss and Damage Fund) ska erbjuda finansiering för så kallade sårbara länder som drabbas hårt av klimatförändringen. Ett villkor för EU:s finansiering är att de berörda länderna förbinder sig att avveckla förbränningen av fossila bränslen.

Victor Galaz, biträdande chef på Stockholm Resilience Centre, anser att fonden har ett starkt symbolvärde.

“Den största vinsten med fonden är kanske inte förväntningar på stora pengaflöden, utan snarare att det innebär ett globalt erkännande att rika länder med stora utsläpp har ett ansvar för att kompensera världens sårbara länder för irreparabla skador”, skriver Galaz på Twitter.

Det är tills vidare oklart vilka länder som ska finansiera fonden och på vilka villkor. Kina åberopar fortfarande sin status som sårbar stat trots att landet står för de största utsläppen i världen.

”De nuvarande utsläppen hotar att leda till en 2,8 graders uppvärmning av klimatet före slutet av århundradet. Situationen är allvarlig. Avtalsparterna ombads att bekräfta sina utfästelser på klimatmötet i Glasgow, men endast ett fåtal svarade på uppropet före klimatmötet i Egypten”, skriver Tynkkynen och Hietaniemi.

Foto: UNFCCC / Kiara Worth / Klimatmötet i Sharm el-Sheikh floppade, anser många klimatexperter.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse