Ukraina: Ökad strålning och nedsmutsade floder

av | 9 juni 2022

Vi ringde upp den ukrainska miljöorganisationen Ecoaction i Kiev för en intervju.

Bild ovan: En buss står i lågor på vägen mellan Charkiv och Kiev den 24 februari samma dag som Ryssland påbörjade sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina. Foto: Yan Boechat/VOA/Creative Commons/Wikimedia

Kriget i Ukraina har medfört omfattande miljö­skador på olika håll i landet. Men så länge som tusentals människor skjuts ihjäl, barn lemlästas och otaliga kvinnor våldtas av ryska soldater är det svårt att påtala de lokala och krigsrelaterade miljöproblemen, understryker lokala miljöaktivister.

– Under de första dagarna av kriget gick det inte att jobba med miljöfrågor över huvud taget. Vårt fokus var helt inställt på att trygga personalens säkerhet, säger verksamhetsledare Natalia Gozak på Ecoaction.

Organisationen har för närvarande 32 anställda. Endast fyra medarbetare stannade kvar i Kiev då ryska trupper belägrade huvudstaden. En tredjedel av personalen jobbar nu på distans utanför landets gränser medan återstoden har tagit sin tillflykt till olika delar av västra Ukraina.

– I vanliga fall jobbar vi mycket med klimatfrågor, men i takt med att kriget har aktualiserat nya miljöproblem har vi breddat vår verksamhet. Nu talar vi framför allt om vikten av att bryta vårt beroende av rysk energi, säger Gozak.

Den europeiska miljörörelsens kampanj för att stoppa importen av rysk naturgas och olja har av samma orsak engagerat även Ecoactions anställda. Gozaks kollegor träffade den finska regeringens representanter i början av april för att påskynda en blockering av den ryska energiexporten. Utöver detta har kärnkraftens miljörisker seglat upp på dag­ordningen.

– Kriget har orsakat flera tillbud vid landets kärnkraftverk. Situationen var kritisk i synnerhet i Zaporizjzja där ryskt artilleri besköt de byggnader som omger kärnreaktorerna. Inget kärnkraftverk är skapat för att klara av väpnade attacker, säger Gozak.

Kärnkraftverket i Zaporizjzja är Europas största med sex reaktorer på ett och samma område. De kärnkraftverk som intogs av ryska trupper i början av kriget tvingades in i en situation där personalen förvägrades vilotider och var tvungna att jobba flera veckor i ett streck. 

– De ukrainska strålsäkerhetsmyndig­heterna har uppmätt förhöjda strålningsnivåer i Tjernobyl efter att ryska trupper invaderade området. Kärnkraftverket saknade också tillgång till elnätet i flera veckors tid.

De förhöjda strålningsnivåerna antas bero på de ryska styrkornas militära fordon som rev upp radioaktivt damm i den avspärrade zon som omger det havererade kärnkraftverket i Tjernobyl. Enligt uppgifter från det Internationella atomenergiorganet IAEA och ukrainska myndigheter ska ryska soldater också ha grävt skyttegravar i den radioaktiva zonen, vilket förvärrade problemen.

– De ryska styrkorna stal dyra mätinstrument från den inkapslade kärnreaktorn i Tjernobyl, vilket innebar att vi inte hade insyn i strålningsnivåerna under en viss tid av ockupationen.

Utöver miljöriskerna vid landets kärnkraftverk har den massiva bombningen av industriella anläggningar orsakat läckage och utsläpp av ämnen som är skadliga för miljön.

– Det rör sig främst om sönderbombade fabriker inom den kemiska industrin. Det är svårt att överblicka och analysera dessa utsläpp eftersom vi inte har tillträde till alla de områden som har drabbats av artilleri­beskjutning.


En sönderbombad bro i utkanterna av Ukrainas huvudstad Kiev. Foto: Oleksandr Ratushniak/Creative Commons/Wikimedia (edited)

De brinnande oljecisterner och bensin­stationer som syns i tv-nyheterna har enligt Ecoaction inte kontaminerat jordmånen och grundvattnet i någon större grad. Bränderna har däremot gett upphov till utsläpp av svavel­oxider och hälsovådliga småpartiklar. Åtminstone ett kol- och gaskraftverk har förstörts i Rysslands bombning av infrastruktur­en.

– I Rivne i västra Ukraina träffade en bomb ett gödselförråd, vilket ledde till stora utsläpp av fosfor, kväve och pesticider i den närliggande floden. Nästan hela fiskbeståndet i floden strök med i ett slag.

Före kriget var det svårt att övertyga de ukrainska beslutsfattarna om behovet att avveckla fossila bränslen och satsa på förnybar energi. Nu är det annat ljud i skällan.

– Nu förstår vem som helst fördelarna med ett decentraliserat energisystem som bygger på förnybar energi. Kriget har underblåst ett nyväckt intresse för dessa frågor. Och nu är det plötsligt bråttom att investera i förnybar energi.

Cirka en tredjedel av all odlingsbar mark i Ukraina är för närvarande inte tillgänglig när vårsådden körde igång. Det här utgångsläget hämmar matproduktionen med fatala kon­sekvenser för världsekonomin.

Många åkrar har förvandlats till minerade slagfält. Att återställa dessa odlingsmarker sker inte i en handvändning när kriget är över. Det kommer att ta tid att återgå till det normala, säger Gozak.

Natalia Gozak arbetar vid den ukrainska miljöorganisationen Ecoaction.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Eldriven sopbil ger uppmuntrande resultat 

Eldriven sopbil ger uppmuntrande resultat 

Patentlösningar riskabla för klimatet

Patentlösningar riskabla för klimatet

Konsumtionsfesten ger allt fler ekologisk ångest

Konsumtionsfesten ger allt fler ekologisk ångest