Miljönytt

Gråsälen magrar i Östersjön

Gråsälen magrar i Östersjön

Ny förvaltningsplan för vargstammen

Ny förvaltningsplan för vargstammen

EU kompromissar om skogsbaserad biomassa

EU kompromissar om skogsbaserad biomassa

Natur

Färre fjärilar och humlor

Färre fjärilar och humlor

De flesta dagfjärilsarter har under den gångna sommaren varit fåtaligare än normalt. Det visar Finlands miljöcentrals...

Bra sommar för skogshönsen

Bra sommar för skogshönsen

Bestånden av tjäder, orre och järpe var sommaren 2022 ungefär av samma storlek som förra året. Speciellt gott om dessa skogshöns...

Hållbar livsstil

Lamt intresse för digital nedsmutsning

Lamt intresse för digital nedsmutsning

Knappt en tredjedel av alla finländare är oroliga för de negativa miljöeffekter som produktionen av digitala tjänster orsakar. Det visar en enkät som teknologibolaget Qvik har låtit göra. Enkäten går under namnet ”Finländarnas digitala vardag ...
All orsak att minska mobilavfallet

All orsak att minska mobilavfallet

Mobiltelefoner kunde återanvändas eller återvinnas i betydligt högre grad än vad som nu är fallet. Det är inte svårt att låta en begagnad telefon få längre livstid eller att lämna in en uttjänt telefon för materialåtervinning. Mobiltelefonerna, om ...
Hushållen de största miljöbovarna i matsvinneriet

Hushållen de största miljöbovarna i matsvinneriet

I fjol slängdes det bort cirka 360 miljoner kilo mat i Finland. Nyhjälplöshet och välstånd antas bidra till slöseriet. De finska hushållen står för mer än en tredjedel av matsvinnet i landet, uppger Naturresursinstitutet. Enligt institutets statistik ...

Naturkryss hösten 2022

Det finns visserligen inga zebror i Finland, men här bor många andra mer eller mindre randiga djur. Dem är vi ute efter i höstens kryss. I någon av de randiga lod-räta raderna gömmer sig ytterligare ett randigt djur, som man helst inte vill stöta på ute i naturen. Vad heter djuret?  Bland de rätta svaren lottar vi ut...

Tidskriften finlands natur

Finlands Natur ger dig inspiration till egna upplevelser och upptäckter i naturen. Som läsare håller du dig uppdaterad om miljöaktualiteter i Svenskfinland och får tips om hur just du i dina vardagssysslor kan bidra till en bättre miljö. Finlands Naturs redaktion följer en egen publicistisk linje och är fristående från utgivaren Natur och Miljö r.f.