Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

NATURKRYSSET HÖSTEN 2020

Om man räknar med både kusten och öarna har Finland en kustlinje på över 46 000 kilometer. Havsstränder finns det således gott om, och många arter har anpassat sig till ett liv vid stranden. I höstens kryss gömmer sig både växter, fåglar och ryggradslösa djur som man kan hitta på olika stränder, såväl klippor som sandstränder. 
Lös krysset så får du fram lösenordet lodrätt längs de blåa rutorna under pilen. Den här gången söker vi efter en lav som trivs på frodiga fågelskär - vilken? 

 

HÄR KAN DU LADDA NED HÖSTKRYSSET SOM PDF-FIL

HÄR KAN DU SE HELA LÖSNINGEN TILL SOMMARKRYSSET 2020

 

 

Här kan du skicka in lösningen!

Ditt svar borde vi få senast den 2.11. 2020. Bland dem som svarat rätt lottar vi ut ett exemplar av Naturkalendern 2021.
Skriv siffran 8 med bokstäver:

Rätt svar i sommarens naturkryss var fjällkåpa. Det visste Åsa Björne från Ingå som nu får ett bokpris på posten. Vi gratulerar!