Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Ny ordförande

Henna Björkqvist tog över ordförandeklubban av Andrea Weckman vid Natur och Miljös förbundskongress i september.

Vad fick dig att ställa upp i valet av ny ordförande för perioden 2020–2023?
Jag har varit med i förbundsstyrelsen i sammanlagt sex år, de tre senaste som suppleant. Jag lutade mig då tillbaka och funderade mycket på förbundet, vad vi står för och allt vad vi kunde göra för naturen och miljön. När det blev min tur att avgå i år, stod jag vid ett vägskäl och valde att all in i styrelse-arbetet.

Vilka är dina erfarenheter av att jobba både yrkesmässigt och på frivillig basis för miljön? 
Jag har jobbat inom tredje sektorn på en regional vattenskyddsförening, men mest inom kommunala sektorn som (miljö)hälsoinspektör. Frivilligt föreningsarbete inledde jag redan tidigare och fungerade många år som styrelsemedlem i lokalföreningen Raseborgs Natur och Miljö (idag Raseborgs Natur).

Vilka områden inom Natur och Miljös verksamhet vill du speciellt satsa på under de kommande tre åren?
Som ordförande vill jag vara med och stöda och stärka den nuvarande verksamheten, både i styrelsen, på centralkansliet och ända ut till våra medlemmar i och utanför lokalföreningarna. Jag hoppas kunna stärka synligheten för hela förbundets arbete, som jag är otroligt stolt över! Jag hoppas alla våra medlemmar meddelar sin e-postadress till kansliet så att vi lättare kan kommunicera om vad som är på gång och hur de kan vara med och ytterligare påverka. 
När det gäller extern kommunikation hoppas jag att vi kan bidra med intressanta aktuella ämnen via Finlands Natur, vår blogg Perspektiv och via social media. Det är ytterst viktigt att vi kan kommunicera naturens röst lättfattligt både till våra egna medlemmar och till hela Svenskfinland.

Hur vill du utveckla kontakterna mellan Natur och Miljös centralkansli och lokalföreningarna?
Centralkansliet och lokalföreningarna har varit med så länge att de växt lite ifrån varandra. Det är dags att återuppliva kontakten och minnas de gamla goda tiderna och inspireras till att skapa nya minnen tillsammans. Vår geografiska spridning är en utmaning, men i och med corona-krisen har allt flera blivit vana med digitala distansverktyg, vilket kan gynna kontakten. Vi har dessutom en nyanställd förbundsassistent, som redan nu jobbar med att ordna regionala möten med lokalföreningarna.

Hur ser du på miljöorganisationernas framtid i Finland? 
Trots allt prat om sinande föreningsverksamhet, känner jag att naturskyddsföreningarnas roll kommer att bestå och kanske växa. Vår planet är inte oändlig, och det sätter allt flera medborgare i rörelse. Vi har sisu och kommer inte att ge upp så lätt.    

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2020
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Myrarna kan ännu räddas

Genom att fylla igen gamla diken kan man återskapa myrarnas naturliga vattenbalans och få myrens växter och djur att återvända. Det här satsar man nu stort på inom livsmiljöprogrammet Helmi.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2021

Gruvdrift och skogsavverkningar ljuder på scenen

– Människan är inte överordnad naturen och vi är alla ett och lika värda – människan, naturen och djuren. Tonsättaren Cecilia Damström använder sin röst för att ta ställning i samhället och talar för det hon tror på, nämligen jämställdhet. Läs mera »
Tuuli Solhagen, Finlands Natur nr 1/2021

Aktivistens handbok: Påverka i kommunen

Hur kan du påverka din omgivning och hur får du gehör för dina åsikter och idéer? I den här serien ger vi dig verktyg till att vara en aktiv medborgare och invånare. Läs mera »
Tuuli Solhagen, Finlands Natur nr 1/2021

Välj rätt stormkök

Ett välfungerande stormkök är en förutsättning för att matlagning i naturen ska vara rolig och att slutresultatet blir gott!Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2021

Över vita vidder

I östra Lappland bjuder UKK-nationalparken med sina mjukt böljande fjällandskap på fantastiska naturupplevelser även vintertid. Men den som ger sig ut i den här ödemarken ska helst vara både vältränad och försedd med rätt utrustning. Läs mera »
Bernt Nordman, Finlands Natur nr 4/2020

Ny ordförande

Henna Björkqvist tog över ordförandeklubban av Andrea Weckman vid Natur och Miljös förbundskongress i september. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2020

Mindre klimatvänliga än vi tror

Intresse och framtidstro är de känslor som finlandssvenskarna främst känner i fråga om klimatkrisen, visar forskning. Å andra sidan tror vi också att vi är klart mer klimatvänliga än vi egentligen är. Läs mera »
Janne Wass, Finlands Natur nr 4/2020

Batterier blir gödsel

Uttjänta batterier kunde återvinnas effektivare om vi såg till att batterierna oftare hittade sin väg till rätt in­samlingskärl. Det senaste är att batteriavfallet i slut­ändan blir gödsel, som är godkänd även i ekologisk odling.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2020

Bevara fladorna bättre

De är många och små och extremt viktiga för fisk, smådjur och vattenväxter. Men de allra flesta flador är påverkade av mänskan i mer eller mindre hög grad. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Rucka dina rutiner lättare än du tror

En klimatsmart livsstil behöver inte betyda enorma uppoffringar, visar resultaten från ett nytt forskningsprojekt. Läs mera »
Janne Wass