Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.

Nötö
Stor ö vid förbindelse-båtens rutt från Pärnäs till Jurmo och Utö. Gammal skärgårdsby med egen kyrka. Känd skog med urgamla knotiga tallar med sköldbark. Campingplats, sommarkafé, butik och pensionat.

Jurmo
Salpausselkäs sista utlöpare i sydväst. Öppna ljunghedar med enstaka träd dominerar landskapet. Kullerstens-uddar i nordost och sydväst. Rikt fågelliv, fågelstation. Hamn med Forst-styrelsens naturstuga, bekvämligheter, sommarkafé. Långa vandringsleder, tältningsområde. Gammal skärgårdsby med stuginkvartering. En del av ön hör till Skärgårdshavets nationalpark.

Stora Hästö
Naturstig under vattnet. Dykare kan orientera sig fram och ta del av information om undervattensnaturen längs en 300 meter lång naturstig. På land finns även en traditionell naturstig.

Lenholmen
Naturskyddsområde med lundskog och betade hagmarker. Rik flora och insektsfauna. Naturstig och fågeltorn. I närheten Sattmarks 11 kilometer långa vandringsled.

Sandön
Åsformation med långgrunda stränder. Lämpligt utfärdsmål för paddlare. Tältningsområde med bekvämligheter.

Söderlångvik
Vandringsled från Söderlångvik gård till högt berg med utsikt västerut över Gullkrona fjärd. Vindskydd med eldstad.

Örö
Känd för sina militäranläggningar, av vilka de flesta numera är tagna ur bruk. Ön övertogs 2015 av Forststyrelsen och öppnades för allmänheten. På Örö kan man göra långa vandringar längs vägar, markerade vandringsleder och obebyggda stränder. Mycket mångsidig natur: torrängar, frodiga lundar och karga tallmoar. Speciella växter: backsippa, fältsippa och trift. Rik fjärilsfauna. 
Från Kasnäs dagliga båtturer. Gästhamn, tältningsområde, kafé, restaurang, möjlighet till guidning.

Jungfruskär
Känt för sina artrika lövängar och övriga vårdbiotoper som sköts av Forststyrelsen. Skyddad utflyktshamn, tältningsområde med bekvämligheter, naturstig. Foto: Maija Mussaari / Forststyrelsen

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2018
Kommentarer (2)
Skriv siffran 7 med bokstäver:
Har seglat ett flertal gånger i Åbolands skärgård som sjöscout och har besökt te flesta av
de avbildade öarna
Tor Essén11.06.18 kl. 14:58
Har som sjöscout besökt de flesta av de nämnda öarna.
Tor Essén11.06.18 kl. 15:00
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2018

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2018

Gör rent utan kemikalier

Med enkla medel går det att minimera städandets negativa effekter på miljö och hälsa. Man kommer långt med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och mikrofiberdukar. Läs mera »
Maéva Hachem, Finlands Natur nr 3/2018

Dialog över Finska viken

Finland och Estland söker efter synergier i arbetet med att planera sina havsområden. Grannländerna gynnas av att känna till varandras planeringsprocesser och framtidsvisioner. Läs mera »
Leena Rantajärvi, Finlands Natur nr 3/2018

De vurmar för åländsk natur

Läraren, den pensionerade miljötjänstemannen och den unga biologen hyser alla ett brinnande intresse för Ålands natur.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2018

Avverka träd – ha skogen kvar

”Det kalhyggesfria skogsbruket har en enorm potential. Nyttan för landskapet och skogsnaturen är obestridlig och dessutom gynnas markägaren ekonomiskt. Det är bara en tidsfråga innan det kalhyggesfria skogsbruket ökar kraftigt i popularitet.”Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2018

I baldersbråns rike

Utskären i juli bjuder på strålande blomsterprakt och talrika fågelungar som noga vaktas sina föräldrar.Läs mera »
Hans Hästbacka, Finlands Natur nr 2/2018

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.Läs mera »
Mats Bentmar, Finlands Natur nr 2/2018

Gipsen stoppar näringsläckaget

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks.Läs mera »
Leena Rantajärvi, Finlands Natur nr 2/2018

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2018